Tag Archives: Sức khỏe

09Mar

1. Điều trị bệnh về khớp Mục tiêu điều trị + Làm giảm đau, giảm quá trình viêm. + Dù phòng và hạn chế sự biến dạng cột sống và các khớp. Duy trì chức năng vận động và khả năng lao động của bệnh nhân. Nếu bị tàn phế thì điều trị để phục […]

read more
22Aug

Khi được hỏi về tài sản nào quan trọng nhất với bạn, đa số câu trả lời tôi nhận được là ngôi nhà, quỹ hưu trí, bộ sưu tập, đổ cổ, đồ trang sức, một công việc an toàn hay sự giáo dục… Nhưng không có ai đề cập đến cái mà tôi nghĩ là […]

read more